Registrering
Bestill en bibliotekar

Bestill en bibliotekar: Er du i gang med en større oppgave kan du bestille tid (maks 30 min.) for veiledning til litteratur- og informasjonssøk. Foreslå et tidspunkt som passer for deg, vanligvis mellom kl. 09:00 og 15:00 mandag til fredag.
Dato: 21.08.2016 Slutt: 20.08.2019
Fornavn:
Må fylles ut
Etternavn:
Må fylles ut
E-post:
Må fylles ut
Ugyldig e-postadresse
Mobilnr:
Må fylles ut
Studieretning:
Må fylles ut
Gi en beskrivelse av problemstillingen og dine forslag til søkeord på norsk og engelsk:
Må fylles ut
Hvilke kilder er sjekket, og ev. andre kommentarer:
Må fylles ut
Foreslå et tidspunkt som passer for deg, vanligvis mellom kl. 09:00 og 15:00 mandag til fredag.:
Må fylles ut