Registrering
Fordypningskurs ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten”

Studiet vil gå over to uker med til sammen 8 dager forelesninger, oppgaver og gruppearbeid samt 2 studiedager til selvstudium. Studiet gjennomføres ved Høyskolen Diakonova.
Dato: 27.11.2017 Slutt: 08.12.2017
Sted: Høyskolen Diakonova, Fredensborgveien 24Q, 0177 Oslo
Fornavn:
Må fylles ut
Etternavn:
Må fylles ut
Tittel:
Må fylles ut
E-post:
Må fylles ut
Ugyldig e-postadresse
Mobilnr:
Må fylles ut
Adresse:
Må fylles ut
Postnr:
Må fylles ut
Poststed:
Må fylles ut
Arbeidsgiver:
Må fylles ut
Fakturaadresse:
Må fylles ut
Kommentarer:
Må fylles ut