Registrering
Fordypningskurs ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten”

Studiet vil gå over to uker med til sammen 8 dager forelesninger, oppgaver og gruppearbeid samt 2 studiedager til selvstudium. Studiet gjennomføres ved Høyskolen Diakonova.
Dato: 27.11.2017 Slutt: 08.12.2017
Sted: Høyskolen Diakonova, Fredensborgveien 24Q, 0177 Oslo
Påmeldingen er nå stengt.